image

“Perfaqesim ne te gjithe shkallet e Gjyqesorit (I,II,III),per ceshtjet civile(kontraktore,pronesore,familjare) ,administrative dhe tregetare.Specializuar ne fushen e qeverisjes se korporatave dhe shoqerive tregetare. (Studime pasuniversitare 2009)Specializuar ne fushen e kerkimit te demshperblimit dhe te lirise se shprehjes dhe medias.Asisitim ne pregatitjen e akteve te shoqerive tregetare si dhe perfaqesim te tyre ne gjykim dhe prane organeve te administrates publike. Perfaqesim te interesave te ortakeve . -Ish- Petagog i lendes “E Drejte Biznesi”,prane Universitetit “Fan Noli “,Korce . -Ish -Petagog i lendes “E Drejte Tregetare, “E Drejte Romake”,prane Universitetit ‘Kristal”. Mban Titullin Shkencor “MASTER EKZEKUTIV”(Ll.M.)”

 
Shfaq të gjitha oraret
  • e hënë09:00 AM - 04:00 PM
  • e martë09:00 AM - 04:00 PM
  • e mërkurë09:00 AM - 04:00 PM
  • E enjte09:00 AM - 04:00 PM
  • e shtunë09:00 AM - 04:00 PM
building Zotëroni apo punoni këtu? Pretendoni tani! Pretendoni tani!
image