image

Merret me dhënien e ndihmës juridike për persona fizik dhe juridik për mbrojtjen e lirive, të drejtave dhe interesave të tyre në pajtim me rendin juridik të Republikës së Kosovës, e cila përfshinë përfaqësimin e tyre në lëmitë e shënuara si në vijim: përfaqësimin në organet shtetërore dhe të doganës, në të gjitha procedurat jokontestimore, kontestimore, administrative, penale dhe përmbarimore.

Shfaq të gjitha oraret
  • e hënë09:00 AM - 05:00 PM
  • e martë09:00 AM - 05:00 PM
  • e mërkurë09:00 AM - 05:00 PM
  • E martë09:00 AM - 05:00 PM
building Zotëroni apo punoni këtu? Pretendoni tani! Pretendoni tani!
image